สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมงาน “โครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลบริเวณเกาะสะเก็ด”
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายเทคนิค) ร่วมงาน โครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลบริเวณเกาะสะเก็ด โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดขึ้นโดย บ.บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าถ่านหินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีประชาชนและกลุ่มประมงในพื้นที่ ร่วมกันปลูกหญ้าทะเลบริเวณรอบเกาะสะเก็ด เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อนุบาลตัวอ่อน แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการพร้อมทั้งพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ บริเวณชายหาดสุชาดา
 
 DSC 6430  DSC 6448
 DSC 6464  DSC 6476