วันที่ 17 เมษายน 2567 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ผู้แทนคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานกนอ.พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ สรงน้ำพระสงฆ์และร่วมรดน้ำขอพรและ มอบของที่ระลึกผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งจัดโดยชุมชนหนองแฟบ

 S 12542016 0  S 12542017 0
 S 12542020 0  S 12542023 0