สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่1 ถนนไอ หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 โทรสาร 0-3868-3309
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-------------------------------------------------------------
ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (บริการ 24 ชั่วโมง)
โทรศัพท์ 098-845-2426, 0-3868-7810.
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-------------------------------------------------------------
ศูนย์ C4I
โทรศัพท์ 038-010-728 โทรสาร 038-010-730