วันที่ 20 เมษายน 2567 ผอ.สทร.มอบหมาย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วยพนักงาน มอบทุนการศึกษาเนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ และมอบของที่ระลึกในกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

 S 69501112 0 S 69501114 0 
 S 69501115 0  S 69501116 0