วันที่ 20 เมษายน 2567 ผอ.สทร.มอบหมาย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมทำบุญประจำปี 2567 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

 S 69501001 0  S 69501004 0
 S 69501009 0  S 69501014