วันที่ 17 เมษายน 2567 ผอ.สทร.มอบหมาย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึกผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

 DSC 2658  DSC 2664
 DSC 2671  DSC 2724