วันที่ 20 เมษายน 2567 ผอ.สทร.มอบหมาย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วยพนักงาน มอบงบประมาณสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกรอกยายชาร่วมกับชุมชนหาดสุชาดา หมู่4 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกรอกยายชา

 S 12583073 0 S 12583075 0 
 S 12583077 0  S 12583078 0