วันที่ 11 เมษายน 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. เเละคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ซึงเป็น กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเนินพระ บริเวณหาดแสงจันทร์ - สุชาดา เทศบาลตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง

 LINE ALBUM 11467 ๒๔๐๔๑๑ 8