ประชาสัมพันธ์ E-mail ที่ใช้ติดต่อสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอนำเรือเข้าท่า สามารถติดต่อได้ที่ pmis@maptaphutport.com โทรศัพท์ 083-983-2858

Copyright © 2020 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)