นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร นำทีมเจ้าหน้าที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมโครงการโครงการ เดิน-วิ่ง “Press For run on the Beach ครั้งที่ 2” (สื่อชวนวิ่ง) วิ่งร่วมทำบุญ ทำดีด้วยใจ ปี 2 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพันธมิตรข่าว สื่อมวลชนจังหวัดระยอง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานระยอง พร้อมมอบงบประมาณในการสนับสนุน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรณรงค์ในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี เป็นเกาะป้องกัน จากโรคภัยต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริม สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดระยอง ให้ประชาชน และบุคคลภายนอกได้รู้จักมากขึ้น โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยสมทบทุนมอบให้ศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะกลาง และผู้ป่วยระยะยาวในจังหวัดระยอง ช่วยสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างศาลาวัดศรีวโนภาสสถิตย์พร จังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ ชายทะเลบ้านแพ-สวนสน

 

 S 2080877 S 2080866 
 S 2080780  S 2080861