วันที่ 29 มิถุนายน 2567 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สายงานบริหาร) นำกลุ่มพนักงานใหม่ จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่กลุ่มมาบตาพุด (Maptaphut Complex) โดยมี นายวัชระ กันตังกุล ผช.ผอ.สนพ. และ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร.ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายการบริหารจัดการในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ความก้าวหน้าของท่าเรือระยะที 3 ณ ห้องสมเจตน์ สนพ

 

0 3
8  9