วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก และ รก.ผอ.สทร มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. และเจ้าหน้าที่ พร้อมบริษัทที่ปรึกษา PMSC ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างทักษะความรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มพูลประสบการณ์จากสถานที่จริง พร้อมขึ้นชมทัศนียภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ที่ชั้น 16 อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 

 DSC 3676 DSC 3692 
 S 8314936  S 8314942