วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายปมุข เตพละกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ3) และ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายอุษณกร ปลั่งแสงมาศ จากกองบริการและกำกับดูแลโครงการท่าเรือสาธารณะ (กคร.) ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 3 (ฝปก.3) และบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC) ร่วมให้การต้อนรับคณะ บริษัท ไซโนเปค ฮ่องกง (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 พร้อมชมทัศนียภาพความก้าวหน้าของพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 

1 2 
3  4