วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก.3 รก.ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟหอการค้าจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของหอการค้าจังหวัดระยอง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิก หน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชน ณ อาคารหอการค้าจังหวัดระยอง

 S 8200229