วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก.3 รก.ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. และบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC) ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังบรรยาย การบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 พร้อมชมทัศนียภาพความก้าวหน้าของพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ที่ชั้น 16ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS
 
 S 70672418 0 S 70672420 0 
 S 70672441 0  S 70672446 0