วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วย นางรุ่งนภา คำต่อ ผอ.โรงเรียนวัดตากวน คณะครูและสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ซิตี้ และบริษัทผู้พัฒนาฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานโครงการ Eco School โรงเรียนวัดตากวน ซึ่งได้รับรองโรงเรียน Eco School ระดับต้น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อแนะนำในการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมิน Eco School ระดับต้น ประจำปี 2567 ของโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ต่อไป ณ โรงเรียนวัดตากวน

 00 000 
 12  5