วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้ นางสาวปรางทิพย์ พงษ์ประเสริฐ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 6 เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของในโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้แก่ สวนเอเดน - ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและคนพิการ The Garden of Eden เนื่องใน “วันนักข่าว”(5 มีนาคม 2567) ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์รวมพลัง ณ สวนเอเดน ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ระยอง

 S 69066987 S 69066988