วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. เป็นตัวแทน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง(PMSC) ร่วมให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อัฐกร โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการกองทรัพยากร กรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะ รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ชมทัศนียภาพความก้าวหน้าของพื้นที่ถมทะเล ที่ชั้น 16 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจ นำมาวางแผนงานเพื่อพัฒนาองค์กร ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 S 6742370 S 6742374 
 S 6742391  S 6742410