วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด (กต.ตร.สภ.มาบตาพุด) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด

 S 69026193 0 S 69026195 0 
 S 69026197 0  S 69026198 0