วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วย ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เนื่องใน “วันนักข่าว”(5 มีนาคม 2567)ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์ธรุกิจฟ้าวันใหม่ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ. ระยอง

 S 6742313  S 6742314