วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมสนับสนุนและทำบุญเลี้ยงเพลพระจำนวน 9 รูป และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ไอศครีม และมอบทุนการศึกษา ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง จัดโดย หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง เนื่องใน "วันนักข่าว ครั้งที่ 14" ซึ่งวันนักข่าว จะตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกๆปี เป็นวันนักข่าวทั่วประเทศ

 S 6742098  S 6742100
 S 6742108  S 6742113