วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน ร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล ให้แก่นักข่าวผู้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันนักข่าว หนังสือพิมพ์ไทยแลนด์โพสต์ ณ วัดเนินพุทรา จังหวัดระยอง

 S 68960286 0