วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว และครบรอบ หนังสือพิมพ์ ข่าวไท 23 ปี (ข่าวไทยกรุ๊ป) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เลงเห็นความสำคัญต่อองค์กรสื่อสารมวลชน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนักข่าว ทั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสากลของเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ ลานกิจกรรมถาวร 46 บ้านฉาง ในระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2567

 S 6701095