วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดย นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ., นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร., นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ. พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมโครงการเทศกาลวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย ชุมชนหนองแฟบ ซึ่งจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย ณ วัดหนองแฟบ โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง

S 68903019 0 S 68903034 0 
 S 68903029 0  S 68903030 0