วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น พร้อมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเทศกาลวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย ชุมชนหนองแฟบ ซึ่งจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน เป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาช้านาน และงานประกวดแข่งขันดนตรีหนองแฟบเฟสครั้งที่2 สร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองแฟบ

 

 IMG 8873 IMG 8874 
 IMG 8862  IMG 8851