วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมสนับสนุนประเพณีทำบุญ ข้าวหลามชุมชนหาดสุชาดา บุญข้าวหลามเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดระยอง ชุมชนต่างๆในจังหวัดระยองจะรวมตัวกันเพื่อทำข้าวหลามร่วมกัน โดยการเผาบนดินแบบโบราณ ชาวบ้านจะต้องขุดดินบนลานโล่งเป็นรางตื้นๆ ตั้งกระบอกข้าวหลาม แล้วก่อกองไฟขนานไปกับกระบอกข้าวหลาม ภายหลังเผาข้าวหลามเสร็จก็จะแบ่งกันไปและนำไปทำบุญที่วัดภายในชุมชนของตนเอง ถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวหลามให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป

 S 68862123 0 S 68862119 0 
 S 68862121 0  S 68862124 0