วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 ร่วมสนับสนุนประเพณีทำบุญข้าวหลาม เทศบาลตำบลเนินพระ ณ แปลงนาผืนสุดท้ายใจกลางเมืองระยอง หมู่ที่ 5 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 S 68862116 0 S 68862104 0 
 S 68862112 1  S 68862117 0