วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. นายดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร. และ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC ) ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและพนักงาน สายงานปฏิบัติการ 2 เข้าชมนิทรรศการ โมเดลจำลองของโครงการท่าเรือระยะที่ 3 ที่ อาคารศูนย์ประสาน และอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS สทร. หลังจากนั้นคณะได้ลงเรือเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3

 0  2
 8  4