วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC ) ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และรับฟังความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 พร้อมชมทัศนียภาพ ความก้าวหน้าของพื้นที่ถมทะเล ที่ชั้น 16 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 DSC 1686 DSC 1702 
 DSC 1690  DSC 1742