วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ในโครงการอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อรับฟังบรรยายจากวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา และเยี่ยมชมธนาคารจุลินทรีย์ผลิตฮอร์โมนปลาทะเลหมักด้วย EM เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพื้นที่ “ หวังถ่ายทอดขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม “
 
 S 68805388 0  S 68805390 0
 S 68805394 0  S 68805612 0