วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเล ปีที่ 22 ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ช่วยกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์วิถีชีวิตอาชีพประมง โดย บ. BST ร่วมกับ บ. Covestro เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ กลุ่มประมง เรือเล็กพื้นบ้านพลา อู่ตะเภาสามัคคี ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอําเภอบ้านฉาง เป็นประธานเปิดงาน และ นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา ร่วมกล่าวต้อนรับ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งพันธุ์ปูม้า จำนวน 4,000,000 ตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว หอยหวาน จำนวน 5,000 ตัว

5 1 
 2  4