วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมทำบุญประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2567 ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนงานประเพณี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป ณ ศาลเจ้าแม่จันทรา

S 68747769 0 S 68747795 0 
 S 68747774 0  S 68747772 0