วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผอ. ดับบลิวเอชเอชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก วิทยาลัยการตำรวจ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจ ชั้นสูง รุ่นที่ 55(บตส.55) จำนวน 130 นาย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ที่เป็นประโยชน์ นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน คณะได้รับฟังบรรยายการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ การบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมชมนิทรรศการโมเดลจำลอง และชมทัศนียภาพ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยะยะที่ 3 ณ ห้องสมเจตน์ สนพ.และ ชั้น 16 อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 1 DSC 1541 
 DSC 1597  S 6520855