วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมสนับสนุนประเพณีทำบุญ ข้าวหลามกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา และชุมชนบ้านพลา ณ วัดพลา บุญข้าวหลามเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดระยอง ชุมชนต่างๆในจังหวัดระยองจะรวมตัวกันเพื่อทำข้าวหลามร่วมกัน โดยการเผาบนดินแบบโบราณ ชาวบ้านจะต้องขุดดินบนลานโล่งเป็นรางตื้นๆ ตั้งกระบอกข้าวหลาม แล้วก่อกองไฟขนานไปกับกระบอกข้าวหลาม ภายหลังเผาข้าวหลามเสร็จก็จะแบ่งกันไปและนำไปทำบุญที่วัดภายในชุมชนของตนเอง ถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวหลามให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป

 S 6504478 0 S 6504472 0 
 17719 0  S 68739211 0