วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริมงคล และมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานกลุ่มประมง ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา

S 65363990 S 65363992
S 65363994  S 65363993