วันที่ 17 เมษายน 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. และทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างกำแพงหน้าวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ขออนุโมทนาในจิตกุศลของผู้ที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขุ พละ ปณิธาน ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

231840 S 65323031 
S 65323038 S 65323041