วันศุกร์ที่ 3มีนาคม 2566 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านฉาง จัดโดยสมาคมครอบครัวข่าวระยอง

 

S 64970761 S 64970763 
S 64970770 S 64970773