วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณีผช.ผอ.สทร. นายวัชระ กันตังกุล ผช.ผอ.สนพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ CSR ร่วมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2566 และทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ชื่อว่า “อาคารดอกแก้ว” โดยมีขบวนกลองยาว นางรำ คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ประกอบการในพื้นที่ กว่า 250 คน เข้าพิธีโอกาสนี้ ทาง สทร. ได้รับเกียรติบัตร จากนายอุดร ธรรมา ผอ.รร.บ้านมาบตาพุด ในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านตาพุด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง

 

DSC 0146 DSC 0149
DSC 0151 DSC 0160