สทร.ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนประจำปี 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนประจำปี 2566 จัดโดยเทศบาลตำบล เนินพระ มีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายฝั่งทะเล ในเขตพื้นที่ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศให้ยั่งยืน ในระยะยาว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ชมรมคนรักษ์ชายหาด ชุมชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นมะพร้าวและดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ ชายหาดแสงจันทร์สุชาดา

DSCF7597 DSCF7619 
DSCF7640 1729 0