วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ตัวแทน ผอ.สทร. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ และคณะนักศึกษา ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับฟังการบรรยายบริการจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรม และหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานจริงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดการที่ยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

DSC 9434 DSC 9410
IMG 9546 IMG 9550
DSC 9465 DSC 9470