วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลเนินพระ(บ้านศาลเจ้า) ประชาชนตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลเนินพระ สมาคมเพื่อนชุมชน และภาคี ร่วมมือกันพัฒนาโครงการบูรณาการตลาดนัดพื้นถิ่น “เดินเพลินเนินพระ กรีนมาร์เก็ต” ครั้งที่ 4 โดยในครั้งนี้มาในธีมวันแห่งความรัก ภายในงานมีการจัดประกวดภาชนะรักษ์โลก มีร้านค้าและผู้ที่สนใจเข้าประกวดจำนวน 7 ร้าน มีการออกร้านแสดงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน และร้านค้าประชมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมให้ประชาชนผู้ที่สนในร่วมกันจับจ่ายใช้สอยและร่วมกิจกรรมสำหรับครอบครัวเช่นเคย

 

LINE ALBUM ตลาด ครั้งที่ 4 ๒๓๐๒๑๓ 16 LINE ALBUM ตลาด ครั้งที่ 4 ๒๓๐๒๑๓ 52 
LINE ALBUM ตลาด ครั้งที่ 4 ๒๓๐๒๑๓ 68 LINE ALBUM ตลาด ครั้งที่ 4 ๒๓๐๒๑๓ 78
LINE ALBUM ตลาด ครั้งที่ 4 ๒๓๐๒๑๓ 83 LINE ALBUM ตลาด ครั้งที่ 4 ๒๓๐๒๑๓ 86