วันที่ 16 มกราคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานในการประชุมเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม อาทิ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 1 DSC 8659 
 DSC 8655  DSC 8687