สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) โดย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม8 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และกลุ่มบริษัทพันธมิตร ภายใต้แนวคิด “เด็กดีปีกระต่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ป่าในเมืองระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

 

 IMG 7019  IMG 7041
 IMG 7050  IMG 7051