วันที่ 14 มกราคม 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช. ผอ. สทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเนินพระ พร้อมมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรม จัดบูธเกมส์และไอศกรีมหลอด โดยมี นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการละเล่น กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน การจับฉลากของรางวัล และเกมส์ต่างๆให้เด็กๆร่วมสนุก จัดโดย เทศบาลตำบลเนินพระ ณ ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลน เทศบาลตำบลเนินพระ

 

 IMG 6969 IMG 6977 
 IMG 6984  IMG 6994