วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร. พร้อมคณะ จนท. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดกรอกยายชา และโรงเรียนวัดตากวน พร้อมมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เด็กนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี นอกจากนี้ยังนำอาหารร่วมจัดเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพลา

 150775 IMG 6815 
 S 64520332  IMG 6888