วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.ผสทร. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมนำเสนอระบบการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และนำคณะชมทัศนียภาพพื้นที่ถมทะเล ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 DSC 7039 DSC 7036 
 DSC 7057  DSC 7066
 DSC 7111  DSC 7123