สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) นำโดย นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานประมง และส่งมอบอู่ซ่อมเครื่องยนต์เรือประมง โดยมีนายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์อาชีพประมง และเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยได้แก่ ลูกปูม้าประมาณ 1,000,000 ตัว กุ้งทะเลประมาณ 200,000 บาท หอยหวาน จำนวน 20,000 ตัว และพ่อปูไข่จำนวน 49 ตัว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
DSC 6904 DSC 6952
DSC 6955 DSC 6958