วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดพลา ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ และการแห่เรือยาวห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ในประเพณีลอยกระทง ของวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสนับสนุนการจัดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป.......

 

 DSC 6871  DSC 6872
 DSC 6881  DSC 6892