วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.ผสทร. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร. ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมนำเสนอระบบการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และนำคณะชมทัศนียภาพพื้นที่ถมทะเล ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

DSC 6486 DSC 6509
DSC 6517 DSC 6569