วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 วัดตากวน อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐินเป็นสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาต เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบกันไป....

DSC 6274 S 1228991 
S 1228992 DSC 6285